Brak pilnych komunikatów! !!

Czarny Sad jest miejscowością znajdującą się 3 km od miasta Koźmin Wlkp. Pierwsze zmianki na jej temat pochodzą z 1428 r. W 1841 r. ówczesny właściciel  Wawrzyniec Wierzbiński założył tutaj folwark. Zespół dawnych zabudowań folwarcznych znajdował się w centrum wsi i sąsiadował z parkiem krajobrazowym o pow. 4 ha. Sam park został założony około roku 1884. na zlecenie Franciszka Chełkowskiego. Projektantem parku był poznański ogrodnik August Denizot, wspólnie z miejscowym ogrodnikiem Świtalskim. W parku znajdują się między innymi kasztan jadalny (Castanea sativa Mill) oraz topola biała (Populus alba L.) . Na skraju parku znajduję się figurka Matki Boskiej, która powstała 15.05.1896 r. Znajdował się tutaj również dworek, który został rozebrany w latach siedemdziesiątych XX wieku.

 

 

 kasztan

mapatopola

czarnysad mapa xix

KARTA Z HISTORII:

- W Powstatniu Listopadowym na przełomie roku 1830 / 1831 r wziĄł udział Faleński Kandyd.  Mieszkał on w majątku Chosłowiskich w Czarnym Sadzie gdzie zmarł w 1893 r.

- W Powstaniu Styczniowym w roku 1863 wziął udział Chodacki Witold. Był on dziedzicem mieszkającym w Czarnym Sadzie. Został on ujęty dnia 2.05.1863 r. na granicy między wsią Cieśle - Spławie w powiecie Września.