Brak pilnych komunikatów! !!

W bieżących wyborach na Sołtysa ponownie wybrany został Ryszard Kowal. Natomiast do Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

- Kazimierz Świdurski

- Leszek Zachwiej

- Tomasz Maśliński

- Stanisław Kostka

- Tadeusz Jurdziak