Brak pilnych komunikatów! !!

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza mieszkańców Czarnego Sadu na zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Czarny Sad, które odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 19:00 w sali OSP.