Brak pilnych komunikatów! !!

 
Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy.

Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel.

Zdrowia, radości i powodzenia, to są najszczersze moje życzenia !!!