Brak pilnych komunikatów! !!

Dzisiaj przypada pierwsza niedziela adwentu, a tym samym zaczyna się nowy rok liturgiczny. W tym miejscu należy pamiętać że rok kościelny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mimo tego że liczy tyle samo dni jak i tygodni. (KLIKNIJ  PONIŻEJ CZYTAJ WIĘCEJ)

Okres  Adwentu rozpoczyna się pod koniec listopada lub na początku grudnia, a kończy się w dniu  uroczystości Chrystusa Króla. Adwent jest okresem w roku liturgicznym, który obejmuje 4 kolejne niedziele adwentowe.  Same słowo Adwent tłumaczy się jako ,,nadejście”. W chrześcijaństwie termin ,,adventus”  jest synonimem przyjścia Chrystusa. Oznacza również wcielenie jak też powtórne przyjście w chwale. Pierwsze ślady obchodu Adwentu spotkamy w IV wieku. W polskim kościele czas adwentu wzbogacony jest nabożeństwem zwanym ,,roratami”. Co ciekawe jest to tradycja, która występuje wyłącznie w naszym kraju. Roraty są mszą święta ku czci Najświętszej Maryi Panny. Dla chrześcijan jest to czas oczekiwania, na przyjście zbawiciela, a tym samym jesteśmy gotowi na sąd ostateczny. Historia rorat sięga XII wieku. Zwyczaj ten przyniosła do Polski prawdopodobnie Kinga z Węgier. Była ona żoną księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Kinga swoim życiem próbowała naśladować życie Najświętszej Maryji Panny. Od 160 lat w Polsce znany jest również zwyczaj związany z zawieszaniem w kościele wieńca adwentowego. Na wieńcu umieszczane są cztery świece, które symbolizują cztery niedziele adwentowe). Światło, zieleń i krąg posiadają swoją wymowę (światło, nadzieja, życie oraz Bóg). W wigilie Bożego Narodzenia cztery palące się świece oznaczają przyjście Jezusa.
W kościele w czasie adwentu znajdują się  cztery świec. Symbolizują one:
a) pierwsza świeca: przedstawia Izajasza oraz innych proroków z Biblii, którzy przepowiedzieli przyjście Jezusa,
b) druga świeca: przedstawia Biblię
c) trzecia świeca: przedstawia Maryje, matkę Jezusa
d) czwarta świeca. Przedstawia Jana Chrzciciela. To właśnie on powiedział ludziom w Izraelu, aby przygotowali się na przyjście Jezusa.

Środkowa świeca zapalana jest w Boże Narodzenie i przedstawia Jezusa. W wielu kościołach kolor purpurowy jest używany do oznaczenia czasu adwentu. W trzecią niedziele, przedstawiając Maryje, kolor zmienia się na różowy.

adwent adwent ornata

wieniec adwent