Brak pilnych komunikatów! !!

Informujemy że nowa siłownia znajdująca się na placu zabaw, została zakupiona z funduszu sołeckiego na rok 2017.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 11681 PLN.

Żródło informacji: Marek Krzyżanowski - Radny Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.