Brak pilnych komunikatów! !!

W dniu 4 października 2016 r. odbyły się wybory na nowego Sołtysa Czarnego Sadu. W tym roku mieliśmy dwóch kandydatów: Marcin Drańczarek oraz Ryszard Kowal.

Na 28 osób głosującyc:

- 18 głosów otrzymał Ryszard Kowal

- 4 głosy Maricn Drańczarek,

- 6 głosów na obydwóch kadydatów.

Tym samym nowym Sołtysem zostal Pan Ryszard Kowal.