Brak pilnych komunikatów! !!

1. Organizacja imprezy kulturalnej - 1000 PLN

2. Zakup dwóch zestawów piwnych h tj. dwa stoły i cztery ławki - 700 PLN

3. Doposażenie placu zabaw - 11681 PLN

Łączna suma przewidzianych wydatków to: 13381 PLN