Brak pilnych komunikatów! !!

OGŁOSZENIE

Rada Sołecka wsi Czarny Sad podaję do informacji mieszkańcom, że dnia

1 września 2016 roku Pani Marzena Domeńska zrezygnowała


z pełnienia funkcji sołtysa naszej wioski, nikogo o tym nie informując.

Kończy się termin na składanie wniosków o fundusz sołecki, dlatego

dnia 13 Września 2016 roku o godzinie 19:30 Rada Sołecka zaprasza

wszystkich mieszkańców wsi Czarny Sad na zebranie wiejskie.

Tematem spotkania będzie, ustalenie  na co przeznaczyć fundusz sołecki.