Brak pilnych komunikatów! !!


Uroczyste obc
hody 100-tnej rocznicy OSP Mokronos były świetną okazją aby przeprowadzić pokaz ratowniczy dla mieszkańców i przybyłych gości.Nasi młodzi ratownicy wykazali się bardzo dużą wiedzą i umiejętnością przekazania niełatwych zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.Druhowie przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, aby u poszkodowanego powrócił oddech oraz jak taką osobę bezpiecznie ułożyć do przyjazdu pogotowia. Szczegółowo ujmując zagadnienie, szkolenie-pokaz w zakresie teoretycznym jak i praktycznym dotyczyło:
- pojęcia pierwszej pomocy,
- oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
- oceny stanu poszkodowanego (kontrola czynności życiowych
- postępowanie z poszkodowanym, wezwanie pomocy

ZDJĘCIA      ( Po kliknięciu czekamy 5 sekund, a następnie klikamy na napis ,,SKIP". Napis pojawi się w prawym górnym rogu )

Zdjęcia :Adrian Femiak
Tekst :Marzena Domeńska