Brak pilnych komunikatów! !!

Pani Sołtys informuje że święcenie potraw, w tym roku odbędzie się przy strażnicy OSP.