Brak pilnych komunikatów! !!

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach programu 500+ w budynku przy ul. Krotoszyńskiej 16 (w podwórzu). Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.

 Prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie nabędą rodzice, opiekunowie, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko otrzymają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł netto na osobę lub 1.200zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do dnia ukończenia przez nie 18 lat.

Pierwszy okres, na który zostanie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i zakończy 30 września 2017 r. W przypadku ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok kalendarzowy 2014 (dotyczy to wszystkich grup zawodowych, w tym rolników). Prawo do świadczeń będzie ustalać się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (art. 48 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz. U. z 2016 r., poz.195).

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski bezpłatnie można pobierać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy oraz ze strony internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.

>>> POBIERZ WNIOSEK <<<