Brak pilnych komunikatów! !!

Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w świecie. Dlatego warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję – lekcję ratowania życia… 08 stycznia 2016r. odbyły się pokazowe zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Prelekcja oraz pokaz zostały zorganizowane w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Zajęcia przeprowadziła druhna Marzena Domeńska – ratownik medyczny OSP Czarny Sad . W trakcie zajęć uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po resuscytację krążeniowo – oddechową. W pokazach brali udział gościnnie druhna Ewelina Frąckowiak OSP Koźmin Wlkp., oraz druhowie OSP Czarny Sad Klaudia Kowalska, Tomasz Masliński, Maciej Gęstwa oraz druhowie OSP Mokronos .Dyrekcji ,nauczycielom oraz dzieciom serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

 

Autor tekstu: Marzena Domeńska

Źródło zdjęć: profil FB ,, Czarny Sad to fajna wieś"